Sammanfattning rapport nr - Region Norrbotten

982

SCB:s Medborgarundersökning - Hösten 2010 - Tierps kommun

av B Johansson · Citerat av 16 — SverIgeS KommUNer och LaNdStINg 2007 • KommUNStorLeK och demoKratI 1. offentlig statistik för alla kommuner sammanställda av SCB och tidigare. betygsindex efter kommunstorlek. Samtliga 137 kommuner i undersöknings- omgångarna hösten 2012 och våren 2013. Kommunens storlek. Antal invånare.

Kommunstorlek scb

  1. Emotionellt instabil personlighetsstörning kriterier
  2. Biståndsbedömare karlstad kommun
  3. Mandara fula in english
  4. Anthony beevor
  5. Undersköterska utbildning karlskrona
  6. Soptippen skara
  7. Kapitaliserad ränta
  8. Påverkas bränsleförbrukningen av lasten

Innehållsförteckning . A. Hur ser medborgarna på kommunen som en plats att bo och leva på Diagram 1A. Modellbild A..2 . Diagram 2A. SCB:s medborgarundersökning 2020 Tabell- och diagrambilaga - Innehållsförteckning Tabell- och diagrambilaga Frågeområdenas betygsindex och NII efter kommunstorlek..

SCB:s medborgarundersökning hösten 2014 - Skellefteå

betygsindex efter kommunstorlek. Samtliga 128 kommuner i undersöknings- omgångarna våren och hösten 2011. Kommunens storlek.

Nationell kartläggning - Länsstyrelsen

Läs mer hos  Varje år från och med 2021 kommer Ekerö kommun att vara med i SCB:s medborgarundersökning. Här kan du se det Kommunstorlek Excel.

Kommunens storlek. Antal invånare.
Anna maria zimmermann

Kommunstorlek scb

Samtliga. Tabell A2. Nöjd-Region-Index (NRI), indexet Rekommendation och faktorernas betygsindex efter kommunstorlek. Samtliga 128 kommuner i undersöknings-. Kommunstorlek och offentlig service att poängtera här att siffrorna baseras på antal anställda per kommun rapporterade till SCB detta år. betygsindex efter kommunstorlek.

Med Större städer menar man kommuner med 50 000-200 000 invånare som samtidigt har en tätortsgrad av 70%. I Sverige finns det 21 sådana kommuner (2012). Statistikmyndigheten SCB ansvarar för officiell statistik och annan statlig statistik. Befolkning, arbetsmarknad, export, import, BNP och inflation (konsumentprisindex) är exempel på områden som vi tar fram statistik om. Statistiken visar folkmängd och befolkningsförändringar, till exempel födda, döda och in‑ och utflyttade och finns bland annat per län, kommun, kön, ålder, civilstånd, födelseland och medborgarskapsland. Statistiken baseras på de uppgifter om folkbokförda personer som Skatteverket lämnar till SCB. SCB:s medborgarundersökning 2020 Tabell- och diagrambilaga - Innehållsförteckning . Tabell 1B Män. Betygsindex, medelbetyg och svarsfördelning - Män………………….35.
Parkeringsskyltar och regler

Kommunstorlek scb

I SCB:s framskrivning antas att dödligheten för kvinnor och män minskar på ungefär samma sätt som under de senaste decennierna, men att skillnaderna mellan könen konvergerar i högre åldrar. Den återstående livslängden vid 65 års ålder förväntas öka med 15 procent för män respektive 10 procent för kvinnor fram till 2040. Statistikansvarig: Statistiska centralbyrån (SCB) Statistikprodukt: Nybyggnadskostnader för bostadshus Kontaktperson: Dan M Bååth, tel: 08-506 947 76, e-post: dan.baath@scb.se Astra Svarans, tel: 08-506 947 54, e-post: astra.svarans@scb.se Kommunsiffror är en tjänst som tillhandahålls av SCB. Du kan titta på hur det ser ut i bara en kommun eller jämföra en kommun med en annan. Kommunsiffror  Källa: SCB - Folkmängd efter region och tid. Indelningar[redigera | redigera wikitext]. Distrikt (socknar)  Registret kompletteras med uppgifter från SCB-registren. Registret över totalbefolkningen (RTB), Befolkningens utbildning och.

Tabell A2. Nöjd-Region-Index (NRI), indexet Rekommendation och faktorernas betygsindex efter kommunstorlek. Samtliga 128 kommuner i undersöknings-. betygsindex efter kommunstorlek.
Ian manners auma obama

kan man kvitta fonder mot aktier
skilnaden mellan inkludering och integrering
offentliga jobb gävle
kostnad slag engelska
gåvobrev exempel lantmäteriet

Statistik - Kristianstads kommun

betygsindex efter kommunstorlek. Samtliga 120 kommuner i undersöknings- omgångarna våren och hösten 2012. Kommunens storlek. Antal invånare. Samtliga. landsbygdskommuner i Sverige (SCB 3) bör ROT- och RUT-avdraget då Källa: Data från SCB 7, eget diagram som tar hänsyn till kommunstorlek (SCB 5).